Нүүр - Tag Archives: Хүнс

Tag Archives: Хүнс

 08 сарын 28 нд шүлхий өвчин гарсан. Үүнтэй холбогдуулан Баянжаргалан сумын Засаг даргад 09-р сарын 10-аас эхлэн 2 ямаа, 1 хонь өгсөн. Онцгой халдвартын мөнгө орохгүй байна. Одоо хүртэл шийдвэрлэгдэхгүй байна. Мөнгө нь ороод Засаг дарга нь олго гэсэн мөнгийг нятлан бодогч нь олгохгүй байна. Шийдвэрлэж өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй